Please or Register to create posts and topics.

Праект закона аб рэстытуцыі царкоўнай маемасці (тэкст)

Праект распрацаваны Міколам Арцюховым у 2010 годзе для Праваабароны БХД

(кастрычнік 2010)

 

Закон Рэспублікі Беларусь

 

АБ ПЕРАДАЧЫ РЭЛІГІЙНЫМ АРГАНІЗАЦЫЯМ МАЁМАСЦІ РЭЛІГІЙНАГА ПРЫЗНАЧЭННЯ, ЯКАЯ ЗНАХОДЗІЦЦА У ДЗЯРЖАЎНАЙ АБО КАМУНАЛЬНАЙ УЛАСНАСЦІ

 

Артыкул 1. Прадметрэгуляваннязакона

 

Гэты закон вызначае парадак бязвыплатнай перадачы ва ўласнасць або ў бязвыплатнае карыстанне рэлігійным арганізацыям маѐмасці рэлігійнага прызначэння, якая знаходзіцца ў дзяржаўнай ці камунальнай уласнасці (далей - дзяржаўнай або камунальнай маѐмасці рэлігійнага прызначэння).

 

Артыкул 2. Асноўныя паняцці

 

Асноўныя паняцці, што ужываюцца ў законе: маѐмасць рэлігійнага прызначэння – нерухомая маѐмасць (далей - будынкі): будынкі, страенні, сааружэнні, уключаючы аб'екты культурнай спадчыны (помнікі гісторыі і культуры) Рэспублікі Беларусі, манастырскія, храмавыя і іншыя культавыя комплексы, пабудаваныя для ажыццяўлення і (або) забеспячэнні наступных відаў дзейнасці рэлігійных арганізацый: богаслужэнняў, малітоўных і рэлігійных сходаў, іншых рэлігійных абрадаў і цырымоній; навучанні рэлігіі, прафесійнай рэлігійнай адукацыі; манаскай жыццядзейнасці; рэлігійнага ўшанавання (паломніцтвы), уключаючы будынкі для часовага пражывання паломнікаў; памяшканні, прызначаныя пры будаўніцтве будынкаў, страенняў, сааружэнняў, у якіх яны размешчаныя, для здзяйснення і забеспячэнні дадзеных відаў дзейнасці рэлігійных арганізацый, а таксама рухомая маѐмасць рэлігійнага прызначэння (прадметы ўнутранай аздобы культавых будынкаў і будынкаў або прадметы, прызначаныя для літургічных і іншых рэлігійных мэтаў); упаўнаважаны орган – орган дзяржаўнай улады Рэспублікі Беларусь, орган мясцовага самакіравання, упаўнаважаны ў адпаведнасці з дзейсным заканадаўствам Рэспублікі Беларусь на прыняцце рашэнняў аб перадачы дзяржаўнай або камунальнай маѐмасці рэлігійнага прызначэння; прыхаджане (парафіяне) – вернікі пэўнай царквы, дома малітвы, прыхода ці парафіі. Астатнія тэрміны у гэтым закане маюць агульнапрынятае значэнне.

 

Артыкул 3. Прынцыпыперадачырэлігійнымарганізацыямдзяржаўнайабокамунальнаймаёмасцірэлігійнагапрызначэння

 

Дзяржаўная або камунальная маѐмасць рэлігійнага прызначэння перадаецца рэлігійнай арганізацыі па яе рашэнню: або бязвыплатна ва ўласнасць, або ў бязвыплатнае карыстанне для выкарыстання ў адпаведнасці з мэтамі дзейнасці рэлігійнай арганізацыі, вызначанымі яе статутам.

Дзяржаўная або камунальная маѐмасць рэлігійнага прызначэння адчужаецца з дзяржаўнай або камунальнай уласнасці выключна ва ўласнасць рэлігійных арганізацый.

Перадача маѐмасці рэлігійнага прызначэння ажыццяўляецца ўпаўнаважаным органам з улікам першапачатковай прыналежнасці паказанай маѐмасці да вызначанай рэлігійнай арганізацыі, або пры яе згодзе - апошняй якая валодае гэтай маѐмасцю рэлігійнай арганізацыі. У выпадку, калі пераход маѐмасці рэлігійнага прызначэння быў правамерны (прысутнічала дамова або добраахвотнае волевыяўленне прыхаджанаў), а гэтак жа ў выпадку адсутнасці прэтэнзій на маѐмасць з боку іншых рэлігійных арганізацый на працягу году з моманту прыняцця гэтага закону, маѐмасць рэлігійнага прызначэння перадаецца апошняй якая валодае гэтай маѐмасцю рэлігійнай арганізацыі.

Маѐмасць, раней перададзенае ў бязвыплатнае карыстанне адной арганізацыі, можа быць ва ўсталяваным гэтым законам парадку перададзена іншай рэлігійнай арганізацыі, толькі ў выпадку спынення ва ўсталяваным парадку правоў на гэтую маѐмасць першай рэлігійнай арганізацыі.

 

Артыкул 4. Формыперадачырэлігійнымарганізацыямдзяржаўнайабокамунальнаймаёмасцірэлігійнагапрызначэння

 

Дзяржаўная або камунальная маѐмасць рэлігійнага прызначэння перадаецца бязвыплатна рэлігійнай арганізацыі:  ва ўласнасць;  у бязвыплатнае карыстанне.

Дзяржаўная або камунальная маѐмасць рэлігійнага прызначэння перадаецца ў бязвыплатнае карыстанне рэлігійнай арганізацыі ў выпадках, калі:

дадзенаямаѐмасцьнепадлягаеадчужэннюздзяржаўнайабокамунальнайуласнасціў

адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь;

перадача ў бязвыплатнае карыстанне прапанаваная самой рэлігійнай арганізацыяй;  дзяржаўная або камунальная маѐмасць з'яўляецца памяшканнем, якое ня можа без адпаведнай шкоды быць вылучана з аб'екта нерухомасці.

Рэлігійная арганізацыя, што атрымала дзяржаўная або камунальная маѐмасць рэлігійнага прызначэння ў бязвыплатнае карыстанне, мае права атрымаць дадзеную маѐмасць ва ўласнасць ва ўсталяваным гэтым законам парадку пры паданні ва ўпаўнаважаны орган дакументаў у адпаведнасці з спрошчаным пералікам, які зацвярджаецца Ўрадам Рэспублікі Беларусь.

Прыкладныя формы дамоваў бязвыплатнага карыстання дзяржаўнай або камунальнай маѐмасцю рэлігійнага прызначэння, а таксама прыкладная форма рашэння аб перадачы маѐмасці рэлігійнага прызначэння ва ўласнасць рэлігійнай арганізацыі ўсталѐўваецца ўпаўнаважаным Урадам Рэспубліка Беларусь органам выканаўчай улады.

 

 Артыкул 5. Асаблівасці перадачы рэлігійным арганізацыям асобных відаў дзяржаўнай або камунальнай маёмасці рэлігійнага прызначэння, атаксамаіншайзвязанайзіммаёмасці

Перадача рэлігійным арганізацыям аб'ектаў культурнай спадчыны (помнікаў гісторыі і культуры) Рэспублікі Беларусь рэлігійнага прызначэння (далей - аб'екты культурнай спадчыны) ажыццяўляецца ў парадку, усталяваным гэтым законам, у адпаведнасці з прадугледжанымі заканадаўствам патрабаваннямі ў галіне захавання, выкарыстання і дзяржаўнай аховы аб'ектаў культурнай спадчыны Рэспублікі Беларусь.

Пры перадачы аб'екта культурнай спадчыны ва ўласнасць або бязвыплатнае карыстанне рэлігійная арганізацыя прымае на сябе абавязак па захаванні аб'екта культурнай спадчыны, які з'яўляецца абмежаваннем (абцяжарваннем) права ўласнасці (карыстання) на дадзены аб'ект і адлюстроўваюцца ў аформленым ва ўсталяваным парадку ахоўным абавязанні аб'екта культурнай спадчыны.

Аб'екты культурнай спадчыны дзяржаўнага значэння перадаюцца толькі цэнтралізаваным рэлігійным арганізацыям.

Зямельны ўчастак, на якім размешчана маѐмасць рэлігійнага прызначэння, перадаецца рэлігійнай арганізацыі ў адпаведнасці з зямельным заканадаўствам.

Бязвыплатная перадача рэлігійным арганізацыям маѐмасці, што ня мела рэлігійнага прызначэння дзяржаўнай або камунальнай маѐмасці, прызначанага для абслугоўвання маѐмасці рэлігійнага прызначэння і (або) якая утварала з ім манастырскі, храмавы і іншы культавы комплекс, ажыццяўляецца ў парадку, прадугледжаным гэтым законам для перадачы маѐмасці рэлігійнага прызначэння, адначасова з перадачай або пасля перадачы рэлігійным арганізацыям дадзенай маѐмасці.

Перадача рэлігійным арганізацыям дзяржаўнай або камунальнай нерухомай маѐмасці рэлігійнага прызначэння, прыналежнага на праве гаспадарчага вядзення або аператыўнага кіравання дзяржаўным (камунальным) унітарным прадпрыемствам або дзяржаўнай (камунальнай) установай, ажыццяўляецца ў адпаведнасці з рашэннем упаўнаважанага органа ў зацвярджаным парадку, усталяваным гэтым артыкулам, плану перадачы маѐмасці рэлігійнага прызначэння, змешчанага ў дзяржаўнай або камунальнай уласнасці адпаведна.

План перадачы маѐмасці рэлігійнага прызначэння фармуецца на падставе заяў рэлігійных арганізацый аб перадачы маѐмасці рэлігійнага прызначэння ў тэрмін не пазней 3 месяцаў з даты прыняцця да разгляду заявы рэлігійнай арганізацыі ўпаўнаважаным органам, і падлягае ўзгадненню з органам дзяржаўнай улады (органам мясцовага самакіравання), у кампетэнцыі якога знаходзіцца дзяржаўнае (камунальнае) унітарнае прадпрыемства або дзяржаўная (камунальная) установа, якому прыналежыць маѐмасць, належная вызваленню, а таксама кіруючым органам (цэнтрам) рэлігійнай арганізацыі, якой перадаецца дзяржаўная або камунальная маѐмасць.

План перадачы маѐмасці рэлігійнага прызначэння ўтрымоўвае пералік дзяржаўнай або камунальнай нерухомай маѐмасці рэлігійнага прызначэння, належнага перадачы рэлігійным арганізацыям, з указаннем дзяржаўных (камунальных) унітарных прадпрыемстваў або дзяржаўных (камунальных) устаноў, якім прыналежыць маѐмасць, што належыть вызваленню, органаў дзяржаўнай улады (органаў мясцовага самакіравання) у кампетэнцыі якіх яны знаходзяцца, а таксама мерапрыемстваў па вызваленні, тэрмінаў і памераў сродкаў з адпаведных бюджэтаў і (або) пазабюджэтных крыніцаў, неабходных для іх ажыццяўлення.

Права гаспадарчага вядзення або права аператыўнага кіравання на маѐмасць, азначанага ў абзацы першым гэтага пункта, спыняецца са дня прыняцця ўпаўнаважаным органам рашэння, прадугледжанага ў пункце 2 артыкула 7 гэтага закона. У сямідзѐнны тэрмін са дня прыняцця адпаведнага рашэння ўпаўнаважаны орган накіроўвае заяву аб дзяржаўнай рэгістрацыі спынення мае рацыю, да якога прыкладаецца дадзенае рашэнне. Рэгістрацыйны запіс аб спыненні права гаспадарчага вядзення або права аператыўнага кіравання на такую маѐмасць, уносіцца органам, што ажыццяўляе дзяржаўную рэгістрацыю правоў на нерухомую маѐмасць і ўгодаў з ѐй, у Адзіны дзяржаўны рэестр правоў на нерухомую маѐмасць і ўгод з ѐй на працягу сямі дзѐн з дня паступлення адпаведнага рашэння.

Перадача рэлігійным арганізацыям дзяржаўнай або камунальнай маѐмасці, якая адносіцца да жыллѐвага фонду, ажыццяўляецца ўпаўнаважаным органам пасля перасялення грамадзян з паказаных памяшканняў у парадку, усталяваным жыллѐвым заканадаўствам Рэспублікі Беларусь, з улікам асаблівасцяў, прадугледжаных пунктам 4 гэтага артыкула. Пры гэтым выдзяленне грамадзянам памяшканняў наўзамен перадаваных рэлігійным арганізацыям ажыццяўляецца па-за чаргой.

Перадача рэлігійным арганізацыям дзяржаўнай або камунальнай маѐмасці рэлігійнага прызначэння, які адносіцца да музейных прадметаў і калекцыяў, што уваходзяць у склад Музейнага фонду Рэспублікі Беларусь, або дакументам, што уваходзяць у склад Архіўнага фонду Рэспубліка Беларусь, або Нацыянальнага бібліятэчнага фонду ажыццяўляецца з улікам адпавяднага заканадаўства Рэспублікі Беларусь аб Музейным фондзе Рэспублікі Беларусь і музеях у Рэспубліцы Беларусь, заканадаўствам Рэспублікі Беларусь аб архіўнай справе ў Рэспубліцы Беларусь, а таксама заканадаўствам аб бібліятэчнай справе. У выпадку калі перадача такой маѐмасці рэлігійнага прызначэння немагчымая без падавання такім дзяржаўным (камунальным) унітарным прадпрыемствамі або дзяржаўным (камунальным) установам службовых і вытворчых памяшканняў, што забяспечаць іх функцыянальную дзейнасць, у выпадку адсутнасці і (або) недастатковасці іншай маѐмасці для ажыццяўлення статутных відаў дзейнасці, перадача рэлігійнай арганізацыі будынка (памяшкання), у якім размешчаная арганізацыя культуры магчымая або пасля вызвалення ѐй займаемага будынка (памяшкання) не пазней як праз 5 гадоў з моманту прыняцця ўпаўнаважаным органам рашэння аб перачы гэтай маѐмасці або шляхам прадстаўлення рэлігійнай арганізацыяй для арганізацыі культуры адпаведнага раўнацэннага будынка (памяшкання).

 

Артыкул 6. Падставадляразглядупытанняабперадачырэлігійнайарганізацыідзяржаўнайабокамунальнаймаёмасцірэлігійнагапрызначэння

 

Падставай для разгляду пытання аб перадачы рэлігійнай арганізацыі дзяржаўнай або камунальнай маѐмасці рэлігійнага прызначэння з'яўляецца пісьмовая заява рэлігійнай арганізацыі, узгодненае з вышэйстаячым кіруючым органам (цэнтрам) рэлігійнай арганізацыі, накіраванае ва ўпаўнаважаны орган.

Калі на дату падачы адпавяднай заявы маѐмасць прыналежыць на праве гаспадарчага вядзення або аператыўнага кіравання дзяржаўнаму (камунальнаму) унітарнаму прадпрыемству або дзяржаўнаму (камунальнаму) установе, або на іншым праве трэцім асобам, то копія заявы накіроўваецца рэлігійнай арганізацыяй у адрас паказаных асоб.

У заяве рэлігійнай арганізацыі выкладаецца просьба аб перадачы дзяржаўнай або камунальнай маѐмасці рэлігійнага прызначэння ва ўласнасць або бязвыплатнае карыстанне з указаннем наймення такой маѐмасці, яго прызначэння, месцы знаходжання, гісторыі стварэння і выкарыстанні, мэтаў выкарыстання, а таксама  віду права, на якім прапаноўваецца ажыццявіць перадачу.

Пісьмовая заява рэлігійнай арганізацыі афармляецца ў вольнай форме. Да заявы рэлігійнай арганізацыі прыкладаюцца дакументы, обосновывающие права рэлігійнай арганізацыі на атрыманне маѐмасці рэлігійнага прызначэння, пералік і парадак выдачы якіх сцвярджаецца Ўрадам Рэспублікі Беларусь.

Рэлігійныя арганізацыі маюць права несці выдаткі, звязаныя з афармленнем дакументаў, неабходных для перадачы маѐмасці рэлігійнага прызначэння ў бязвыплатнае карыстанне або ва ўласнасць.

 

Артыкул 7. Парадакітэрміныразглядуўпаўнаважаныморганампытанняабперадачырэлігійнайарганізацыідзяржаўнайабокамунальнаймаёмасцірэлігійнагапрызначэння

 

Упаўнаважаны орган абавязаны разгледзець заяву рэлігійнай арганізацыі аб перадачы дзяржаўнай або камунальнай маѐмасці рэлігійнага прызначэння, узгодненую з вышэйстаячым кіруючым органам (цэнтрам) рэлігійнай арганізацыі, у двухтыднѐвы тэрмін з моманту яго паступлення.

Упаўнаважаны орган мае права прыняць рашэнне аб адмове ў разглядзе заявы рэлігійнай арганізацыі ў выпадку, калі дакументы, прадстаўленыя рэлігійнай арганізацыяй, не адпавядаюць пераліку, зацверджанаму Ўрадам Рэспублікі Беларусь, а таксама, калі прыняцце рашэння аб перадачы маѐмасці рэлігійнага прызначэння не ўваходзіць у яго кампетэнцыю.

Адмова ў разглядзе заявы рэлігійнай арганізацыі аб перадачы маѐмасці рэлігійнага прызначэння па паказаных падставах не перашкаджае паўторнаму кірунку рэлігійнай арганізацыяй заявы пры ўхіленні паказаных парушэнняў.

У выпадку адмовы ў разглядзе заявы рэлігійнай арганізацыі, упаўнаважаны орган паведамляе таксама падставы прыняцця такой адмовы.

Паступленне заявы рэлігійнай арганізацыі аб перадачы дзяржаўнай або камунальнай маѐмасці рэлігійнага прызначэння, а таксама маѐмасці, паказанага ў пункце 3 артыкулы 5 і пункце 1 артыкула 12 гэтага закона, цягне абавязак упаўнаважанага органа, які прыняў да разгляду заяву, прыняць рашэнне аб перадачы паказанай маѐмасці рэлігійнай арганізацыі пры адсутнасці падстаў для адмовы ў перадачы, усталяваных артыкулам 8 гэтага закону.

У выпадку адмовы ў перадачы ў бязвыплатнае карыстанне або ва ўласнасць рэлігійнай арганізацыі дзяржаўнай або камунальнай маѐмасці рэлігійнага прызначэння ўпаўнаважаны орган паведамляе падставы такой адмовы.

У перыяд разгляду заявы рэлігійнай арганізацыі аб перадачы маѐмасці рэлігійнага прызначэння, а таксама ў выпадку паступлення ў гэты перыяд больш адной заявы (ад некалькіх рэлігійных арганізацый) у адносінах такой маѐмасці, абцяжаранне правамі трэціх асоб, а таксама ўключэнне ў пералікі маѐмасці, не належнага адчужэнню з дзяржаўнай (камунальнай) уласнасці, не дапушчаецца.

 

Артыкул 8. Падставы адмовы ў перадачы ў бязвыплатнае карыстанне або ва ўласнасць рэлігійнай арганізацыі дзяржаўнай або камунальнай маёмасці рэлігійнага прызначэння.

 

Рашэнне аб адмове ў перадачы дзяржаўнай або камунальнай маѐмасці рэлігійнага прызначэння ў бязвыплатнае карыстанне або ва ўласнасць рэлігійнай арганізацыі прымаецца ў наступных выпадках:

дадзеная маѐмасць не з'яўляецца маѐмасцю рэлігійнага прызначэння ў адпаведнасці са артыкулам 2 гэтага закона і (або) не адпавядае крытэрам, усталяваным пунктам 3 артыкулы 5 і пунктам 1 артыкулы 12 гэтага закона;

прыналежнасць маѐмасці, не адпавядае рэлігійнай прыналежнасці арганізацыі, якая звярнулася з заявай аб яго перадачы;

заяўленая рэлігійнай арганізацыяй мэта (умовы) выкарыстанні маѐмасці не адпавядае мэтам дзейнасці, прадугледжаным статутам рэлігійнай арганізацыі, або заканадаўству

Рэспублікі Беларусь;  заява аб перадачы маѐмасці пададзена замежнай рэлігійнай арганізацыяй або

прадстаўніцтвам замежнай рэлігійнай арганізацыі;

на падставе рашэння суду, які ўступіў у законную сілу;  калі маѐмасць знаходзіцца ў бязвыплатным карыстанні іншай рэлігійнай арганізацыі.

 

Артыкул 9. Разгляд рознагалоссяў і абскарджанне рашэння, дзеянняў (бяздзейнасцяў) упаўнаважаныхорганаў

 

У мэтах дазволу рознагалоссяў, якія ўзнікаюць пры разглядзе заяў рэлігійных арганізацый аб перадачы дзяржаўнай або камунальнай маѐмасці, на падставе рашэння Ўрада Рэспублікі Беларусь, прыманага ў стаўленні маѐмасці, змешчанага ў дзяржаўнай уласнасці, або органа мясцовага самакіравання, прыманага ў стаўленні камунальнай маѐмасці, ствараюцца камісіі з удзелам адмыслоўцаў у вобласці рэлігіязнаўства і гісторыі, а таксама прадстаўнікоў цэнтралізаваных рэлігійных арганізацый.

Рашэнні, дзеянні (бяздзейнасці) упаўнаважаных органаў могуць быць абскарджаныя ў вышэйстаячы орган (вышэйстаячай службовай асобе) і (або) у суд.

 

Артыкул 10. Асаблівасці выкарыстання рэлігійнай арганізацыяй маёмасці рэлігійнага прызначэння

 

Рэлігійная арганізацыя абавязаная выкарыстаць перададзеная маѐмасць рэлігійнага прызначэння ў адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь і з мэтамі дзейнасці рэлігійнай арганізацыі, вызначанымі яе статутам.

Запарушэннепатрабаванняўгэтагазаконарэлігійнаяарганізацыянясеадказнасцьу

адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь.

 

Артыкул 11. Публічнасцьперадачымаёмасцірэлігійнагапрызначэння

 

На афіцыйным сайце ў сетцы Інтэрнэт упаўнаважаны орган абавязаны апублікоўваць:

прынятыя да разгляду заявы рэлігійных арганізацый аб перадачы дзяржаўнай або камунальнай маѐмасці - у тыднѐвы тэрмін з даты прыняцця заявы да разгляду;

рашэнні аб перадачы дзяржаўнай або камунальнай маѐмасці рэлігійнай арганізацыі ў бязвыплатнае карыстанне або ва ўласнасць, рашэнні аб адмове ў перадачы дзяржаўнай або камунальнай маѐмасці рэлігійнай арганізацыі - у тыднѐвы тэрмін з даты іх прыняцця.

Фізічныя і юрыдычныя асобы маюць права звяртацца ва ўпаўнаважаны орган і (або) створаную ў адпаведнасці з артыкулам 9 гэтага закона камісію з заявай аб магчымых парушэннях іх правоў і (або) законных інтэрасаў з прычыны прыняцця рашэння аб перадачы рэлігійнай арганізацыі маѐмасці рэлігійнага прызначэння.

Абавязакдавесцімагчымасцьпарушэнняпрыналежныхімправоўз прычыныпрыняцця

паказанага рашэння ўскладаецца на заяўнікоў.

 

Артыкул 12. Пераходнаестановішча

 

Дзяржаўная або камунальная маѐмасць, што ня мела рэлігійнага прызначэння і якая на дзень уступленняа ў сілу гэтага закона перапрафілявана (зменена мэтавае прызначэнне), у тым ліку рэканструявана, для ажыццяўлення і (або) забеспячэння  відаў дзейнасці рэлігійных арганізацый, паказаных у артыкуле 2 гэтага закона, і перададзена ва ўсталяваным парадку рэлігійным арганізацыям у бязвыплатнае карыстанне, падлягае бязвыплатнай перадачы ва ўласнасць рэлігійным арганізацыям у парадку, прадугледжаным гэтым законам.

Парадак фармавання, сцвярджэнні і апублікавання плану перадачы рэлігійным арганізацыям маѐмасці рэлігійнага прызначэння вызначаецца Ўрадам Рэспублікі Беларусь або органам мясцовага самакіравання ў адносінах паказанага ў абзацы першым гэтага пункта маѐмасці рэлігійнага прызначэння, змешчанага ў дзяржаўнай уласнасці  Рэспублікі Беларусь або камунальнай уласнасці адпаведна. Занясенне змен у план перадачы ажыццяўляецца ў парадку, усталяваным для фармавання, сцвярджэнняі апублікавання плану перадачы маѐмасці рэлігійнага прызначэння.

 

Артыкул 13. Уступ у сілу гэтага закона

 

Гэты закон уступае ў сілу праз дзесяць дзѐн з дня афіцыйнага апублікавання.

 

Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь

    Shares
Close Menu