Запрашаем выказацца па праекту закона аб рэстытуцыі царкоўнай уласнасці (можна пашырыць і на астатняе) :)
рэстытуцыя

Запрашаем выказацца па праекту закона аб рэстытуцыі царкоўнай уласнасці (можна пашырыць і на астатняе) :)

https://единство.бел/forum/topic/praekt-zakona-ab-rjestytucyi-carko-naj-maemasci-tjekst/#postid-3
    Shares
Close Menu